Urzad Miejski Strzelno
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Nowy system gospodarowania odpadami
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2018 - aktualizacja 10.01.2018r. »

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Strzelno - 2017 »

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2015 w Gminie Strzelno »

Terminy wywozu odpadów wielogabarytowych z Gminy Strzelno »

Informacja dotycząca gospodarki odpadami na terenie Gminy Strzelno »

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych i elektrosprzętu z Gminy Strzelno w roku 2016 »

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi »

Bezpłatna zbiórka opon »

Informacja dla mieszkańców odnośnie deratyzacji gryzoni »

Harmonogram wywozu popiołu - maj 2015 r. »

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych - 2015 »

Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzelno oraz osiągnięte poziomy recyklingu »

Bezpłatna zbiórka odpadów rolniczych »

Harmonogram odbioru odpadów - II półrocze 2014 r. »

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z miejscowości Przyjezierze z terenu gminy Strzelno w 2014 r. »

Zbiórka odpadów roliczych »

Bezpłatna zbiórka opon »

Terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego elektrosprzętu »

Harmonogram odpady komunalne na 2014 r. »

Wsparcie finansowe na unieszkodliwianie odpadów zawierających PCB »

Jak prawidłowo wypełnić deklarację »

Deklaracje »

Opłaty »

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelno »

Komunikat - „Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” »

Odpady niebezpieczne »

Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzelno »

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego »

Komunikat w sprawie dodatkowych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. »

Segregacja odpadów »

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) »

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2018 - aktualizacja 28.03.2018r. »