Urzad Miejski Strzelno
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych » Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych » Wymiana kraty do wstępnego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Strzelnie Klasztornym

Podpisano umowę o przyznanie pomocy projektu pn. " Wymiana kraty do wstępnego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Strzelnie Klasztornym"

                       

 

 

Oczyszczalnia  ścieków w Strzelnie zyska nowe urządzenie

    W dniu 3 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano uroczyście umowę na realizację projektu pn. "Wymiana kraty do wstępnego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Strzelnie Klasztornym", w ramach Programu osi 3  "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" działanie 321 - "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013. Całkowite koszty operacji wynoszą - 198 545, 52 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich wynosi - 117 338, 00 zł. Przedmiotowa operacja będzie zrealizowana  do końca maja 2015 r.

Redaktor: Adam Czaplicki Źródło: Adam Czaplicki
Utworzony: 2014-11-05 09:17:54 Ostatnia zmiana: 2014-11-06 07:22:54