Urzad Miejski Strzelno
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Aktualności » Gminne

Zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rentOd 1 czerwca 2014 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2014 r., które wyniosło 3.895 zł 31 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 czerwca 2014 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

Wynoszą one:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.726 zł 80 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych)
  • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 5.063 zł 90 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych).

 

Informacja pozyskana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy
Redaktor: Piotr Łuczak Źródło: Agnieszka Malińska - Koordynator Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Strategii Kasy
Utworzony: 2014-06-03 14:13:36 Ostatnia zmiana: 2014-06-03 14:18:28