Urzad Miejski Strzelno
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Aktualności » Gminne

Komunikat dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych i w formie podatku liniowego


KO M U N I K A T
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OPODATKOWANYCH NA ZASADACH OGÓLNYCH
I  W FORMIE PODATKU LINIOWEGO

 

    Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mogilnie przypomina,że podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, którzy dokonują rozliczenia rocznego zgodnie z art.44 ust.6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj w terminie do dnia 20 stycznia 2014 roku złożą zeznanie podatkowe nie muszą wpłacać zaliczki za  grudzień 2013 roku. 

Dzień 20 stycznia 2014 roku wyznacza jednocześnie termin zapłacenia podatku wynikającego  z zeznania rocznego za 2013 rok.

Powyższe oznacza ,że złożenie  zeznania rocznego za 2013 rok w terminie do 20 stycznia 2014 roku i niewywiązanie się podatnika z obowiązku zapłaty podatku w tym terminie powoduje powstanie u niego zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Naczelnik Urzędu
Skarbowego

w Mogilnie

Redaktor: Piotr Łuczak Źródło: Małgorzata Pawlaczyk Urząd Skarbowy w Mogilnie
Utworzony: 2014-01-16 10:35:00 Ostatnia zmiana: 2014-01-16 10:51:43