Urzad Miejski Strzelno
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Aktualności » Gminne

Ważne dla ubezpieczonych w KRUS, prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność
Ważne dla ubezpieczonych w KRUS, prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność

Nowa graniczna kwota podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2013 rok.

Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. (M.P. z 2013 poz. 353) roczna kwota graniczna podatku dochodowego należnego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok podatkowy 2013 wynosi 3 092 zł.

Więcej wyjaśnień o zasadach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej w tematycznym dziale: Ubezpieczenie społeczne rolników dla osób prowadzących jednocześnie działalność rolniczą i pozarolniczą działalność gospodarczą na stronie www.krus.gov.pl
Redaktor: Piotr Łuczak Źródło: Agnieszka Malińska
Utworzony: 2013-05-24 13:45:40 Ostatnia zmiana: 2013-05-24 13:49:20