Urzad Miejski Strzelno
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Urząd Miejski w Strzelnie » Powszechny Spis Rolny 2010

Powszechny Spis Rolny 2010

Powszechny Spis Rolny 2010

Droga Gospodyni! Szanowny Gospodarzu! 

    Od 1 września do 31 października 2010 r. odbędzie się w naszym kraju Powszechny Spis Rolny. Będzie to pierw-szy spis realizowany od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i jednocześnie pierwszy przeprowadzony w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycz-nym we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. 
    Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o udział w tym historycznym badaniu i życzliwe przy-jęcie odwiedzających Państwa rachmistrzów spiso-wych. 
    Powszechny Spis Rolny odbędzie się wprawdzie dopie-ro jesienią br., jednak badanie dotyczyć będzie stanu w dniu 30 czerwca 2010 r. lub okresu od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. (czyli umownego roku gospodarcze-go). 
    Zanotowanie przez Państwa najważniejszych in-formacji o stanie gospodarstwa na dzień 30 czerwca 2010 r. zdecydowanie ułatwi i przyspieszy przeprowa-dzenie właściwego spisu. 
    W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa niniejszą bro-szurę informacyjną. Zawiera ona wykaz podstawowych zagadnień, o które zapyta rachmistrz. Zachęcamy Państwa do jej wypełnienia.

 więcej informacji >>Lista załączonych plików      
Broszura informacyjna - s. 1 (137.2kB)        
Broszura informacyjna - s. 2 (111.6kB)        
Redaktor: Piotr Łuczak Źródło: Andrzej Konieczka
Utworzony: 2010-07-01 15:28:02 Ostatnia zmiana: 2010-08-02 14:41:56