Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6893045
od 02 marca 2005
Historia zmian artykułu
  2017-01-16 12:13:47   Adam Czaplicki   Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
  2017-01-16 12:12:02   Adam Czaplicki   Dodano załącznik o nazwie "oferta" w pozycji nr 2
  2017-01-16 12:12:01   Adam Czaplicki   Dodano załącznik o nazwie "Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego" w pozycji nr 1
  2017-01-16 12:10:41   Adam Czaplicki   Utworzenie

Sputnik Software