Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6119812
od 02 marca 2005Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych » Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych » Przebudowa drogi gminnej o numerze 140306C w m. Bławaty

Przebudowa drogi gminnej o numerze 140306C w m. Bławaty

Przebudowa drogi gminnej o numerze 140306C w m. Bławaty

 

                                  

                                   "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
                                                           Europa inwestucjąca w obszary wiejskie"

    W dniu 26 kwietnia 2016r. w Urzędzie Miejskim w Strzelnie nastąpiło podpisanie umowy w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej o numerze 140306C w m. Bławaty gmina Strzelno”. Wykonawcą robót drogowych będzie firma BUDIMEX Spółka Akcyjna mająca siedzibę przy ulicy Stawki 40, 01-040 Warszawa. Inwestycja będzie obejmowała dwa etapy:

Etap I: odcinek C-D od km. 0+000 do km do km 0+635,27, termin wykonania zadania: 31.12.2017r.;
Etap II: odcinek A-B od km. 0+000 do km do km 1+711,65, termin wykonania zadania: 31.12.2018r.;

    I etap jest dofinansowany w ramach  poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel : poprawa warunków przejazdu mieszkańców Bławat na odcinku drogi o nr 140306C o długości 0,635 km. do drogi powiatowej o nr 2444C.

Łączny koszt zadania wyniesie: 1 373 049,96 zł.

 

 

Redaktor:

Adam Czaplicki

Ilość wyświetleń:

106

Źródło:

Adam Czaplicki

Ostatnia zmiana:

2017-05-08 08:59:49

Utworzony:

2017-04-28 12:10:03

Historia zmian


Sputnik Software