Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6897730
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ochrona środowiska » Wnioski na demontaż i utylizację w roku 2016 wyrobów zawierających AZBEST

Wnioski na demontaż i utylizację w roku 2016 wyrobów zawierających AZBEST.

                                              Wnioski na demontaż i utylizację 
                                       w roku 2016 wyrobów zawierających AZBEST.


    Burmistrz Strzelna uprzejmie informuje, że można składać wnioski na demontaż i utylizację odpadów zawierających azbest. O dofinansowanie na w/w cel mogą ubiegać się osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Osoby zainteresowane sfinansowaniem w/w zadania w roku 2016 proszone są o składanie wniosków w terminie do dnia 29 stycznia 2016 r. do Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Strzelnie, pokój numer 1. Do wniosku musi być dołączona informacja wydana przez Starostwo Powiatowe w Mogilnie o przyjęciu zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę. Jednocześnie informuję, że w/w programem objęte są również wyroby zawierające azbest, które zostały zdemontowane w poprzednich latach. W/w wyroby należy zabezpieczyć folią i ustawić na europalecie w miejscu umożliwiającym odbiór (wjazd) samochodem ciężarowym.
Lista załączonych plików      
wniosek_na_demontaz_i_utylizacje_azbestu_2016 (15kB) pobierz pokaż
oswiadczenie_o_posiadanym_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia_na_cele_budowlane_pb3 (1.2MB) pobierz pokaż

Redaktor:

Adam Czaplicki

Ilość wyświetleń:

2249

Źródło:

Paulina Nawrocka

Ostatnia zmiana:

2016-01-04 09:01:55

Utworzony:

2015-12-22 09:57:44

Historia zmian


Sputnik Software