Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6894798
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelno

Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelno
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Gminy Strzelno
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z dnia 20 lutego 2012 r. poz. 189) udostępniamy Państwu Rejestr instytucji kultury działających na terenie Gminy Strzelno.
Zgodnie z ww. rozporządzeniem dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu do zawartości rejestru jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Strzelno.
Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
Burmistrz Strzelna prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwrócił się z wnioskiem o jego wydanie.
Odpisz rejestru albo księgi rejestrowej jest wydawany w terminie 14 dni od daty złożenia pisemnego wniosku.

 Lista załączonych plików      
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY! (271.2kB) pobierz pokaż
Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury (27.5kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

6501

Źródło:

Jarosław Marek

Ostatnia zmiana:

2013-02-25 08:54:10

Utworzony:

2013-02-20 08:04:33

Historia zmian


Sputnik Software