Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6893041
od 02 marca 2005Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych » Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych » Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzelnie

Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzelnie

Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzelnie
    W dniu 20 września 2011 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu nastąpiło podpisanie umowy o przyznanie pomocy z zakresu małych projektów w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na realizacje operacji pn. ,,Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzelnie”.
    W imieniu Gminy Strzelno umowę podpisali Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak i Skarbnik Gminy Dorota Rawska, a w imieniu Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Michał Korolko.
    Całkowita wartość operacji ,,Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzelnie” wyniesie 33.998,67 zł, z czego pomoc na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wynosi 19.507,43 zł, co stanowi 70 % kosztów kwalifikowanych zadania. 
    Operacja pn. ,,Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzelnie” zostanie zrealizowana do 30 czerwca 2013 r.

 
Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

2353

Źródło:

Piotr Łuczak, fot. Jarosław Marek

Ostatnia zmiana:

2013-01-28 08:50:22

Utworzony:

2011-09-21 12:07:39

Historia zmian


Sputnik Software