Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6901027
od 02 marca 2005Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych » Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych » Mogileńskie Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

Bezpłatne porady prawne i obywatelskie dla mieszkańców powiatu mogileńskiego

Człowiek- najlepsza inwestycja

                                

                                                             

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BEZPŁATNE
PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE
DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU MOGILEŃSKIEGO

    Pomorsko Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej Sampo z Barcina realizuje projekt „Mogileńskie Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego” skierowany do mieszkańców powiatu mogileńskiego zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej i obywatelskiej.
    Od października br. powołane zostaną Stałe Punkty Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego funkcjonujące raz w tygodniu trzy godziny zegarowe w następujących miejscowościach: Mogilno, Strzelno, Dąbrowa i Jeziora Wielkie.
    
Od lutego 2011 roku funkcjonować będą Mobilne Punkty Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, po dwa w każdej gminie powiatu w następujących sołectwach:

Gmina Mogilno - Gębice, Padniewo.
Gmina Strzelno - Ciechrz, Wronowy.
Gmina Dąbrowa - Szczepanowo, Parlinek.
Gmina Jeziora Wielkie - Wójcin, Kościeszki

    Porad z zakresu prawa: rodzinnego, cywilnego, pracy, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej, a także z zakresu przepisów dotyczących osób bezrobotnych i niepełnosprawnych udzielać będą prawnicy.
Do dyspozycji mieszkańców będzie również doradca udzielający porad obywatelskich z zakresu spraw spadkowych, mieszkaniowych, konsumenckich, obywatela a instytucji, stosunków międzyludzkich oraz imigracji/repatriacji.
    
Świadczone w ramach projektu poradnictwo prawne i obywatelskie cechuje się zasadami: bezpłatności, bezstronności, poufności, niezależności, samodzielności klienta oraz aktualności i rzetelności informacji.

    Projekt realizowany we współpracy z:
- Urzędem Miejskim w Mogilnie
- Urzędem Gminy Dąbrowa
- Urzędem Miejskim w Strzelnie
- Urzędem Gminy Jeziora Wielkie.

    Już wkrótce więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej: www.porady-sampo-mogilno.pl

    Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 Lista załączonych plików      
Harmonogram dyżurów - październik 2010 r. (109kB) pobierz pokaż
Harmonogram dyżurów - listopad 2010 r. (89.1kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

5010

Źródło:

Piotr Łuczak

Ostatnia zmiana:

2010-10-28 11:43:19

Utworzony:

2010-10-01 14:17:09

Historia zmian


Sputnik Software