Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6829808
od 02 marca 2005
Urząd Miejski w Strzelnie » Ochrona środowiska » Uwarunkowania środowiskowe


Uwarunkowania środowiskowe
 drukuj zawartość tabeli
Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 21 listopada 2014 r. RR.6220.11.2014 »

Obwieszczenie z dnia 30 października 2014 r. RR.6220.10.2014 »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 17 września 2014 r. RR.6220.10.2014 »

Obwieszczenie z dnia 8 września 2014 r. RR.6220.06.2014 »

Obwieszczenie z dnia 30.04.2014 r. RR.6220.01.2014 »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów wspódziałających »

Obwieszczenie z dnia 25.03.2014 r. RR.6220.19.2013 »

Obwieszczenie z dnia 14.03.2014 r. RR.6220.02.2014 »

Postanowienie z dnia 10 marca 2014 r. RR.6220.10.2013 »

Postanowienie w sprawie zawieszenia postanowienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 04.01.2013 r. RR.6220.14.2013 »

Postanowienie w sprawie zawieszenia postanowienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 04.01.2013 r. RR.6220.13.2013 »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów wspódziałających »

Obwieszczenie z dnia 04 grudnia 2013 r. RR.6220.18.2013 »

Obwieszczenie z dnia 03 grudnia 2013 r. RR.6220.16.2013 »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 03 grudnia 2013 r. RR.6220.17.2013 »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 25 listopada 2013 r. RR.6220.14.2013 »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 25 listopada 2013 r. RR.6220.13.2013 »

Obwieszczenie z dnia 20 listopada 2013 r. RR.6220.12.2013 »

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 20.11.2013 r. RR.6220.12.2013 »

Obwieszczenie z dnia 25 października 2013 r. RR.6220.11.2013 »

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 25.10.2013 r. RR.6220.11.2013 »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 23.10.2013 r. RR.6220.10.2013 »

Decyzja nr RR.6220.08.2013 z dnia 30.09.2013 r. »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 23 września 2013 r. RR.6220.09.2013 »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 17 czerwca 2013 r. RR.6220.07.2013 »

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach RR.6220.04.2013 z dnia 03 czerwca 2013 r. »

Obwieszczenie RR.6220.04.2013 z dnia 03 czerwca 2013 r. »

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających RR.6220.06.2013 z dnia 28 maja 2013 r. »

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia RR.6220.05.2013 z dnia 27.05.2013 r. »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających RR.6220.05.2013 z dnia 24 maja 2013 r. »

Obwieszczenie RR.6220.03.2013 z dnia 13.03.2013 r. »

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia RR.6220.03.2013 z dnia 13.03.2013 r. »

Decyzja nr RR.6220.06.2011 z dnia 28.01.2013 »

Obwieszczenie nr RR.6220.03.2012 z dnia 22.08.2012 r. »

Obwieszczenie nr RR.6220.02.2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r. »

Obwieszczenie nr RR.6220.01.2012 z dnia 05 lipca 2012 r. »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających nr RR.6220.01.2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. »

Postanowienie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania nr RR.6220.06.02.2011 z dnia 30 stycznia 2012 r. »

Obwieszczenie nr RR.6220.11.2011 z dnia 27 stycznia 2012 r. »

Postanowienie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr OŚ-7624-01/11 z dnia 9 stycznia 2012 r. »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Nr RR.6220.11.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 19 października 2011 r. »

Obwieszczenie nr RR.6220.07.2011 z dnia 6 października 2011 r. »

Obwieszczenie nr RR.6220.09.2011 z 4 października 2011 r. »

Decyzja z dnia 03 października 2011 r. »

Obwieszczenie nr RR.6220.08.2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 23 sierpnia 2011 r. »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 19 sierpnia 2011 r. »

Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 12 sierpnia 2011 r. »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających dnia 19.07.2011 r. »

Obwieszczenie nr OŚ–6220–02/11 z dnia 21.06.2011 r. »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 11.03.2011 r. »

Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ-7624-01/11 z dnia 08.03.2011 r. »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 11.01.2011 r. »

Obwieszczenie nr OS-7633-20/09 z dnia 07.01.2011 r. »

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nr OS-7633-14/09 z dnia 02.09.2009 »

Obwieszczenie nr OS-7633-06/09 z dnia 10.08.2009 r. »

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr OŚ-7633-06/09 z dnia 10.07.2009 r. »

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nr OS-7633-06/09 z dnia 07.07.2009 r. »

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr OS-7633-03/09 »

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ – 7633 – 03/09 »

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr OS-7633-12/09 »

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ – 7633 – 12/09 »

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nr OS-7633-12/09 z dnia 10.07.2009 r. »

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr OS-7633-13/09 »

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ – 7633 – 13/09 »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających »

Obwieszczenie o wydaniu decyzji »

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach »

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających »

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko »

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających »

Sputnik Software