Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6596324
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Kontakt

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Dr J. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
tel. (052) 31-89-291, 31-82-200
fax. (052) 31-82-202
e-mail: miasto@strzelno.pl
http://www.strzelno.pl  


 Wykaz numerów bezpośrednich Urzędu Miejskiego w Strzelnie: 

l. p.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon kontaktowy

REFERAT ORGANIZACYJNY

1.

Jarosław Marek

Sekretarz Gminy Strzelno

52 318-22-32

2.

Lucyna Kobus

Główny specjalista ds. kadr i płac

52 318-22-34

3.

Joanna Stranc

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

52 318-22-27

4.

Jacek Pawnuk

Główny specjalista ds. ewidencji ludności

52 318-22-25

5.

 

 

6.

Andżelika Kulczycka

Starszy specjalista ds. archiwum i OC

52 318-22-27

7.

Maria Nalazek

Główny specjalista ds. obsługi Rady Miejskiej

52 318-22-36

8.

Joanna Rogozińska

Specjalista ds. obsługi sekretariatu

52 318-22-00

9.

 Monika Fajfer

Specjalista ds. kadrowych

52 318-22-34

10

Agnieszka Kaźmierczak

Pełnomocnik Burmistrza Strzelna ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

52 569 14 47

11.

Grzegorz Sienkiewicz

Informatyk

52 318-22-33

REFERAT FINANSOWY

1.

Dorota Rawska

Skarbnik

52 318-22-37

2.

Anna Wiśniewska

Inspektor ds. księgowości

52 318-22-37

3.

Alina Ruszkiewicz

Główny specjalista ds. poboru podatku

52 318-22-23

4.

Teresa Romblewska

Starszy specjalista ds. wymiaru podatku

52 318-22-23

5.

Emilia Rosińska

Specjalista kasjer

52 318-22-40

6.

Adam Czaplicki

Referent ds. funduszy europejskich i inwestycji

52 318-22-35

7.

Natalia Głowacka

Młodszy referent ds. księgowości

52 318-22-35

8

Mirosław Kwiatkowski

Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji

52  318-22-35

REFERAT ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

1.

Maria Giża

Kierownik Referatu

52 318-22-21

2.

Hanna Zebel

Główny specjalista ds. gospodarki przestrzennej

52 318-22-47

3.

Paulina Grobelna

Referent ds. ochrony środowiska

52 318-22-22

4.

Dariusz Głowacki

Referent ds. mieszkaniowych

52 318-22-29

5.

Sylwia Kowalska

Starszy specjalista ds. administracji budynków komunalnych

52 318-22-29

7.

Przemysław Stelmaszyk

Specjalista ds. dróg i działalności gospodarczej

52 318-22-35

8.

Natalia Adamczak

Młodszy referent ds. utrzymania czystości i porządku w gminie

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

52 318-22-44

9.

Maciej Nowak

Samodzielny Referent ds. mienia komunalnego

52 318-22-20

REFERAT OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

1.

Elżbieta Wikaryczak

Z-ca skarbnika ds. oświaty

52 318-22-39

2.

Anna Szczepańska

Inspektor ds. księgowości oświaty

52 318-22-39

3.

Elżbieta Kowalska

Inspektor ds. płac pracowników oświaty

52 318-22-38

4.

Ewa Szadkowska

Podinspektor ds. kadr pracowników oświaty

52 318-22-38

5.

Małgorzata Smętek

Specjalista kasjer

52 318-22-39

STRAŻ MIEJSKA

1.

Paweł Namieśnik

Komendanta Straży Miejskiej

52 318-22-26

2.

Aleksander Wojtaszewski

Starszy Strażnik Straży Miejskiej

52 318-22-26

3.

Sławomir Pinczewski

Starszy Strażnik Straży Miejskiej

52 318-22-26

4.

Tomasz Młynarek

Młodszy Strażnik Straży Miejskiej

52 318-22-26

 

 

 

 Redaktor:

Grzegorz Sienkiewicz

Ilość wyświetleń:

45639

Źródło:

Grzegorz Sienkiewicz

Ostatnia zmiana:

2018-04-12 11:57:45

Utworzony:

2006-12-28 07:43:16

Historia zmian


Sputnik Software