Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6893402
od 02 marca 2005LGD Fundacja ,,Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego" » Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania wokół Szlaku Piastowskiego zaprasza na konsultacje

    

Rozpoczynamy konsultacje na temat kryteriów oceny operacji składanych do LGD

    Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego z siedzibą w Mogilnie informuje  o przystąpieniu do aktualizacji załącznika nr 5:  
Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.
Uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian: W odpowiedzi na wniosek o dokonanie zmian w kryteriach ze strony Rady, który odnosi się do trudności w dokonywaniu wyboru operacji a także do faktu, iż kryteria wyboru operacji nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, 
    Zarząd przygotował projekt zmian w lokalnych kryteriach. Szczegołowe informacje: http://lgdsasiedzi.pl/aktualnosci.141.rozpoczynamy_konsultacje_na_temat_kryteriow_oceny_operacji_skladanych_do_lgd.html

Redaktor:

Adam Czaplicki

Ilość wyświetleń:

610

Źródło:

Monika Jurkiewicz

Ostatnia zmiana:

2017-08-03 11:00:33

Utworzony:

2017-08-03 10:53:30

Historia zmian


Sputnik Software