Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6895245
od 02 marca 2005LGD Fundacja ,,Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego" » Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego informuje o naborze wniosków

    Informujemy o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje ( od 11 maja !!!! )  realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach:

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
  2. Rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
  3. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
  4. Zachowanie dziedzictwa lokalnego.


Termin składania wniosków:

  • Rozpoczęcie składania wniosków: 11/05/2017 od godz. 7:30
  • Zakończenie składania wniosków: 31/05/2017 do godz. 15:30

O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego.

Miejsce składania wniosków:  

Ogrodowa 10 lok. 111, 88-300 Mogilno

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Forma składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego oraz na stronie internetowej: www.lgdsasiedzi.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. Pytania należy kierować na adres email: monikajurkiewicz@lgdsasiedzi.pl lub telefonicznie: 730 731 842


 

                                                            

Redaktor:

Adam Czaplicki

Ilość wyświetleń:

644

Źródło:

Monika Jurkiewicz

Ostatnia zmiana:

2017-04-25 08:52:47

Utworzony:

2017-04-25 08:44:35

Historia zmian


Sputnik Software