Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6902448
od 02 marca 2005LGD Fundacja ,,Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego" » Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego, powołane w dniu 12 lutego 2015 roku na potrzeby nowej unijnej perspektywy finansowej 2014-2020, działa na terenie gmin Dąbrowa, Jeziora Wielkie, Mogilno i Strzelno.

Lokalne Grupy Działania (LGD) to rodzaj partnerstwa terytorialnego, tworzonego na obszarach wiejskich w ramach unijnego programu Leader, zrzeszającego przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, a następnie jej wdrożenie poprzez realizację wynikających z niej przedsię­wzięć i projektów, opierających się na zasobach ludzkich, kulturowych, naturalnych, historycznych itp. danego obszaru, a także na wiedzy i umie­jętnościach przedstawicieli trzech wymienionych sektorów

Stowarzyszenie przejęło i rozwija doświadczenia Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”, która funkcjonowała jako Lokalna Grupa Działania w perspektywie unijnej na lata 2007-2013. Jego celem jest kontynuacja działań i celów związanych z wdrażaniem podejścia LEADER, opartych na współpracy i zaangażowaniu lokalnych partnerów.

Podejmowane przez nasze Stowarzyszenie działania służą mieszkańcom powiatu mogileńskiego, dla którego to obszaru przygotowaliśmy Lokalną Strategię Rozwoju, stanowiącą podstawę do rozdysponowania pieniędzy dla lokalnego środowiska na jego potrzeby. Cele, jakie będą realizowane przez Stowarzyszenie do 2023 roku to:

·         Rozwój przedsiębiorczości,

·         Poprawa atrakcyjności obszaru LGD,

·         Rozwój kapitału społecznego na obszarze LGD,

·         Wzrost aktywności społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD

 

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową: www.lgdsasiedzi.pl lub do siedziby biura:

ul. Ogrodowa 10 lok. 111

88-300 Mogilno

 

Godziny otwarcia biura:

od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

 

Kontakt:

Kierownik Biura Monika Jurkiewicz: monikajurkiewicz@lgdsasiedzi.pl, tel. 730 731 842

Specjalista ds. projektów Szymon Ludkiewicz: szymonludkiewicz@lgdsasiedzi.pl, tel. 730 731 265

Specjalista ds. administracji Olga Twarużek: olgatwaruzek@lgdsasiedzi.pl, tel. 730 731 907

Redaktor:

Adam Czaplicki

Ilość wyświetleń:

911

Źródło:

Adam Czaplicki

Ostatnia zmiana:

2016-09-28 09:48:18

Utworzony:

2016-09-28 09:22:06

Historia zmian


Sputnik Software