Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6827097
od 02 marca 2005Aktualności » 500+

Rusza program rodzina 500 +

  Rusza program rodzina 500 +

    Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program "Rodzina 500 plus", w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.

Program "Rodzina 500 plus" to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. W Gminie Strzelno Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpocznie przyjmowanie wniosków o świadczenie w ramach programu RODZINA 500 + jak w całym kraju od 1 kwietnia 2016r.

Warto zajrzeć:

Infolinia:

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim działa infolinia dotycząca ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (RODZINA 500 PLUS).
Pod numerem telefonu 0 800 500 112 pracownicy Wydziały Polityki Społecznej K-PUW udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14.

 Lista załączonych plików      
500_plus_informator_najw (983.4kB) pobierz pokaż
500_plus_rozp_sprawozdania (914.1kB) pobierz pokaż
500_plus_ulotka (499.6kB) pobierz pokaż
500plus_rodziny_zastepcze (32kB) pobierz pokaż
informator_rodzina_500_do_internetu (229.8kB) pobierz pokaż
Ogłoszenie MGOPS w Strzelnie (14kB) pobierz    
ustawa (929.7kB) pobierz pokaż
Wniosek 500 + (427.5kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Adam Czaplicki

Ilość wyświetleń:

2344

Źródło:

Adam Czaplicki

Ostatnia zmiana:

2016-03-29 08:03:14

Utworzony:

2016-03-24 08:55:18

Historia zmian


Sputnik Software