Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6893445
od 02 marca 2005Aktualności » Gminne

Informacja KRUS w sprawie świadczeniobiorców osiągających dodatkowe miesięczne przychody

Ważne dla świadczeniobiorców osiągających dodatkowe miesięczne przychody

 

Od 1 marca br. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

W związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2016 r. o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2015 r. wynoszącego 4 066 zł 95 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2016 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie, zawieszenie emerytury lub renty wynoszą:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.846 zł 90 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.287 zł 10 gr.

 

 

                                             Informacja pozyskana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Redaktor:

Adam Czaplicki

Ilość wyświetleń:

1925

Źródło:

Adam Czaplicki

Ostatnia zmiana:

2016-02-22 10:24:38

Utworzony:

2016-02-22 10:04:31

Historia zmian


Sputnik Software