Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6902749
od 02 marca 2005Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych » Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych » Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej

Gmina Strzelno zakończyła projekt pn. "Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej"

Gmina Strzelno zakończyła projekt pn. "Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej"

    Gmina Strzelno informuje iż 31 sieprnia 2015 r. zakończyła realizację projektu  pn. „Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej”. Projekt ten współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego  na lata 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu Gminy Strzelno.

 

Całkowita wartość inwestycji:                                  1 308 164, 42 zł
Kwota dofinansowania z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:        451 372, 19 zł

BENEFICJENT : Gmina Strzelno
Termin realizacji: październik 2013 - sierpień 2015

Redaktor:

Adam Czaplicki

Ilość wyświetleń:

803

Źródło:

Adam Czaplicki

Ostatnia zmiana:

2015-09-01 08:46:21

Utworzony:

2015-09-01 08:28:46

Historia zmian


Sputnik Software