Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6897758
od 02 marca 2005Aktualności » Sportowe

Strzeleńska Liga Orlika

 

 

 

 

STRZELEŃSKA LIGA ORLIKA „PIŁKARSKIE LATO 2015”

 

REGULAMIN

 

I. ORGANIZATORZY:

1.      Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelnie.

2.      Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie.

 

II. MIEJSCE ROZGRYWEK I TERMIN:

1.      Boisko ORLIK w Strzelnie, ul. Topolowa.

2.      Planowany termin rozpoczęcia rozgrywek: 20.07.2015, a zakończenia: 16.08.2015 (mecze będą rozrywane od godziny 18.30).

 

III. UCZESTNICY / SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ROZGRYWEK:

1.      Uczestnictwo drużyny należy zgłosić przedstawicielowi Organizatorów, Rafałowi Budnemu, do dnia 16.07.2015 r. (do godziny 12:00) w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie, ul. Topolowa 1a (kontakt: tel. 781-467-284, e-mail: swietlica@strzelno.pl).

2.      W celu zgłoszenia drużyny należy złożyć:

·         „Kartę zgłoszeniową drużyny”,

·         „Kartę zgłoszeniową zawodnika” - dotyczy każdego zawodnika (Organizatorzy – w trakcie zgłaszania drużyny do SLO, a także w czasie trwania rozgrywek - mają prawo zażądać od zawodników okazania aktualnej legitymacji szkolnej),

·         „Kartę zgłoszeniową opiekuna drużyny”.

3.      Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej strzelno.pl, na ORLIKu w Strzelnie oraz w Świetlicy Profilaktyczno–Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie.

4.      Opiekun drużyny:

·         ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie zawodników do SLO,

·         musi mieć ukończone 18 lat (zgłoszona drużyna musi posiadać minimum dwóch opiekunów),

·         opiekę nad drużyną przed, w trakcie i po meczu sprawuje opiekun, który podpisał protokół meczowy,

·         w trakcie meczu jeden opiekun drużyny musi znajdować się przy ławce rezerwowych swojej drużyny (w przypadku braku opiekuna na drużynę nałożona zostanie kara walkowera).

5.      SLO będzie rozgrywana w trzech grupach wiekowych:

·         Grupa „A”: rocznik 2002 i młodsi,

·         Grupa „B”: roczniki 1999 – 2001,

·         Grupa „C”: roczniki 1997 – 1998.

6.      W każdej grupie wiekowej do rozgrywek może przystąpić 6 drużyn. O udziale w SLO decyduje kolejność zgłoszeń (Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany ilości drużyn w poszczególnych grupach wiekowych).

7.      Maksymalna liczba zgłoszonych zawodników w każdej drużynie: 10 (w tym maksymalnie 4 zawodników zrzeszonych w piłkarskich klubach sportowych),

8.      Mecze będą rozgrywane z udziałem: 6 zawodników na boisku (w tym bramkarz),

9.      Czas gry: 2 x 15 min., przerwa między I i II połową - 5 minut.

10.  Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się 10 minut po wyznaczonym terminie meczu, rywal wygra mecz walkowerem.

11.  Wpisanie do protokołu meczowego nieuprawnionego do gry zawodnika spowoduje nałożenie kary walkowera na drużynę, która dokonała takiego wpisu.

12.  Drużyna musi rozpocząć mecz w minimum 5-osobowym składzie.

13.  Drużyna, która w trakcie rozgrywek dwa razy odda mecze walkowerem zostanie dyscyplinarnie wycofana z rozgrywek, a pozostałe drużyny, z którymi miała rozegrać mecz otrzymają walkower.

14.  W czasie trwania SLO nie ma możliwości dokonywania zmian w składach drużyn.

15.  Opiekę medyczną podczas zawodów zapewniają Organizatorzy.

 

IV. PUNKTACJA

1.      O kolejności drużyn i przyznaniu tytułu Mistrza SLO decyduje liczba zdobytych punktów.

2.      Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis - 1 pkt., a za przegrany lub oddany walkowerem mecz - 0 pkt.

3.      W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej drużyn równej ilości punktów o miejscu w tabeli rozgrywek będą decydować:

·         przy dwóch drużynach kolejno: wynik bezpośredniego spotkania, różnica bramek, większa ilość zdobytych bramek, 10-minutowa dogrywka, rzuty karne, losowanie,

·         przy minimum trzech drużynach kolejno: różnica bramek, większa ilość zdobytych bramek; 10-minutowe dogrywki pomiędzy zainteresowanymi drużynami, serie rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi drużynami, losowanie,

·         powyższe zasady obowiązują w końcowej fazie rozgrywek; w trakcie rozgrywek o miejscu w tabeli rozgrywek, przy równej liczbie punktów, decyduje różnica bramek, a następnie większa ilość zdobytych bramek.

4.      Wyniki kolejnych kolejek SLF będą umieszczane na „fanpejdżu” Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie.

 

V. ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

1.      Wszyscy zgłoszeni do SLO zawodnicy są zobowiązani uczestniczyć w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych, stanowiących integralną część SLO.

2.      Jeżeli zawodnicy nie będą uczestniczyć w zajęciach, spowoduje to wykluczenie całej drużyny z SLO.

3.      Harmonogram zajęć profilaktyczno-wychowawczych będzie dostępny na stronie internetowej strzelno.pl oraz na „fanpejdżu” Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie.

 

VI. UBEZPIECZENIE:

1. Zawodnicy są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia w zakresie NNW.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki.

3.Nikt nie będzie wnosił do Organizatorów roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych powstałych na skutek udziału w SLO.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.      Za wszelkie zniszczenia powstałe w czasie rozgrywanych zawodów odpowiedzialny jest opiekun oraz zawodnicy drużyny, która dokonała zniszczeń.

2.      Poprzez przystąpienie do rozgrywek SLO opiekunowie drużyn i opiekunowie prawni zawodników oświadczają, że akceptują ustalenia zawarte w niniejszym „Regulaminie”.

3.      We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym „Regulaminie” prawo decydowania przysługuje Organizatorom.

 Lista załączonych plików      
KARTA ZGŁOSZENIOWA ZAWODNIKA - SLO (250.5kB) pobierz pokaż
KARTA ZGŁOSZENIOWA DRUŻYNY - SLO (249.5kB) pobierz pokaż
KARTA ZGŁOSZENIOWA OPIEKUNA DRUŻYNY - SLO (248.5kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Adam Czaplicki

Ilość wyświetleń:

2884

Źródło:

Rafał Budny

Ostatnia zmiana:

2015-07-01 11:39:13

Utworzony:

2015-07-01 10:54:59

Historia zmian


Sputnik Software