Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6769131
od 02 marca 2005Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych » Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych » Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej

Trwa remont Miejskiej Biblioteki Publicznej

Trwają prace budowlane projektu pn.  „Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej”

    Od 4 grudnia 2014 r. trwają prace budowlane  projektu pn. „Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej”. Projekt ten współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego  na lata 2007 – 2013.
    Wykonawcą robót budowlanych jest firma  "MUR-MAN" Sp. j. Rutkowski- Trzecki. W chwili obecnej prace budowlane obejmują min.  - wymianę stolarki drzwiowej, malowanie pomieszczeń oraz prace związane z elewacją budynku.Całkowita wartość Projektu pn. „Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej” wynosi 1 235 970,53 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 517 059, 67 zł.  co stanowi 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. 
    Projekt „Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej” zostanie zrealizowany do dnia  31.05.2015 r.

 

 

Redaktor:

Adam Czaplicki

Ilość wyświetleń:

853

Źródło:

Adam Czaplicki

Ostatnia zmiana:

2015-03-31 10:22:19

Utworzony:

2015-03-31 09:46:28

Historia zmian


Sputnik Software