Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6829782
od 02 marca 2005Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych » Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych » Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej

Trwają prace budowlane projektu "Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie"

 

Trwają prace budowlane projektu pn.  „Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej”

    Od 4 grudnia 2014 r. trwają prace budowlane  projektu pn. „Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej”. Projekt ten współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego  na lata 2007 – 2013.
    Wykonwcą robót budowlanych jest firma  "MUR-MAN" Sp. j. Rutkowski- Trzecki. Zgodnie z umową roboty budowlane zakończą się 31 marca 2015r. Prace obejmują min. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont czytelnii oraz wypożyczalnii oraz wymianę konstrukcji dachu.  Całkowita wartość Projektu pn. „Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej” wynosi 1 235 970.53 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 517 059, 67 zł.  co stanowi 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. 
    Projekt „Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej” zostanie zrealizowany do dnia  31.05.2015 r.

 

 

 

Redaktor:

Adam Czaplicki

Ilość wyświetleń:

1088

Źródło:

Adam Czaplicki

Ostatnia zmiana:

2015-01-14 15:39:39

Utworzony:

2015-01-14 14:20:08

Historia zmian


Sputnik Software