Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6897699
od 02 marca 2005Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych » Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych » Wymiana kraty do wstępnego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Strzelnie Klasztornym

Podpisano umowę o przyznanie pomocy projektu pn. " Wymiana kraty do wstępnego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Strzelnie Klasztornym"

                       

 

 

Oczyszczalnia  ścieków w Strzelnie zyska nowe urządzenie

    W dniu 3 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano uroczyście umowę na realizację projektu pn. "Wymiana kraty do wstępnego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Strzelnie Klasztornym", w ramach Programu osi 3  "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" działanie 321 - "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013. Całkowite koszty operacji wynoszą - 198 545, 52 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich wynosi - 117 338, 00 zł. Przedmiotowa operacja będzie zrealizowana  do końca maja 2015 r.

Redaktor:

Adam Czaplicki

Ilość wyświetleń:

2884

Źródło:

Adam Czaplicki

Ostatnia zmiana:

2014-11-06 07:22:54

Utworzony:

2014-11-05 09:17:54

Historia zmian


Sputnik Software