Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6769181
od 02 marca 2005Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych » Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych » Wymiana kraty do wstępnego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Strzelnie Klasztornym

Gmina Strzelno uzyska fundusze na wymianę kraty do wstępnego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Strzelnie Klasztornym

                                                                                                                         

             

 

Gmina Strzelno uzyska fundusze na wymianę kraty do wstępnego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Strzelnie Klasztornym

   Gmina Strzelno w związku z wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji dotyczących gospodarki wodno - ściekowej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na operację pn. " Wymiana kraty do wstępnego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Strzelnie Klasztornym", informuje iż przedmiotowy wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Całkowity koszt inwestycji wynosi 198 545, 52 zł, natomiast dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 117 338, 00 zł. Uroczyste podpisanie umowy nastąpi 3 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

Redaktor:

Adam Czaplicki

Ilość wyświetleń:

1036

Źródło:

Adam Czaplicki

Ostatnia zmiana:

2014-10-23 12:06:32

Utworzony:

2014-10-23 11:13:00

Historia zmian


Sputnik Software