Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6769182
od 02 marca 2005Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych » Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych » Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu

Podpisano umowę o dofinansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu

    

    Dnia 23 września w Urzędzie Miejskim w Strzelnie nastąpiło podpisanie umowy w sprawie dofinansowania projektu dotyczącego utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu przy ul. Świerkowej 13/1, w ramach dofinansowania kosztów tworzenia i działania Zakładów Aktywności Zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego.                                                
    Dofinansowanie ze środków PFRON wynosi 3 256 518.00zł, umowę w imieniu Gminy Strzelno podpisał Burmistrz Ewaryst Matczak oraz Skarbnik Dorota Rawska, natomiast w imieniu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Krystyna Żejmo – Wysocka. 
    ZAZ będzie realizował następujące działalności: turystyczną, gastronomiczno – noclegową, organizacyjno – szkoleniową, pralniczą, turystyczno – rehabilitacyjną, parkingową, remontowo – porządkową, rolniczo – ogrodniczą oraz terapeutyczno – wytwórczą. Budynek w Przyjezierzu będzie dostosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych zarówno ruchowo jak i umysłowo. W Strzelnie natomiast  będzie znajdował się budynek gospodarczy w ramach funkcjonowania ZAZ, będzie on służył jako miejsce praktyk dla osób niepełnosprawnych. 
    Utworzenie ZAZ jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego. 

 

 

Redaktor:

Adam Czaplicki

Ilość wyświetleń:

1944

Źródło:

Adam Czaplicki

Ostatnia zmiana:

2014-09-24 12:06:12

Utworzony:

2014-09-24 11:06:36

Historia zmian


Sputnik Software