Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6768943
od 02 marca 2005Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych » Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych » Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. "Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej"

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej”

    W dniu 23 września 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Strzelnie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej”. Projekt ten współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego  na lata 2007 – 2013. 
    Umowę w imieniu  Gminy Strzelno podpisali Burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak oraz Skarbnik Gminy Dorota Rawska, natomiast w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym  Województwa Kujawsko – Pomorskiego Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Dariusz Kurzawa.            
    Całkowita wartość Projektu pn. „Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej” wynosi 1 235 970.53 zł. Natomiast całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu wynoszą 608 679.72 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 517 377.76 zł., co stanowi 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

    Projekt „Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej” zostanie zrealizowany do 31.05.2015 r.

 

 

 

 

Redaktor:

Adam Czaplicki

Ilość wyświetleń:

1300

Źródło:

Adam Czaplicki

Ostatnia zmiana:

2014-09-24 08:53:35

Utworzony:

2014-09-24 08:10:00

Historia zmian


Sputnik Software