Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6897789
od 02 marca 2005Edukacja » Stypendia dla studentów szkół wyższych

Ruszył nabór do Programu Stypendiów Pomostowych 2014/2015

Ruszył nabór do Programu Stypendiów Pomostowych 2014/2015

Termin:   2014-08-18

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować, do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych!

* "Stypendia Pomostowe" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości wraz z Fundacją Wspomagania Wsi oraz lokalnymi organizacjami partnerskimi (w powiecie mogileńskim – Stowarzyszenie Kwiecista Wieś z siedzibą w Ciechrzu).

* Celem Programu jest ułatwienie uzdolnionej młodzieży ze wsi i małych miejscowości, pochodzącej z rodzin o niskich dochodach, podjęcia decyzji o kontynuowaniu nauki na wyższych uczelniach, poprzez ufundowanie stypendium na pierwszy rok studiów.

W roku akademickim 2014/2015 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

UWAGA: Adresatem Programu jest młodzież z woj.kuj-pom !

Aplikować o stypendium na I rok studiów może każdy zdolny i ambitny maturzysta, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w roku 2014 i :

• zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym – uzyskał na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 200 (punkty liczone są w oparciu o algorytm dostępny na stronie internetowej Programu :

www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/

• zostanie przyjęty w roku akademickim 2014/2015 na I rok dziennych (stacjonarnych) studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych

• mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;

• pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1176 zł netto, lub 1344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

a ponadto:  ma rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu (tutaj: Stowarzyszenie Kwiecista Wieś z siedzibą w Ciechrzu).

Stypendium wynosi  5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów.

Rekrutacja do Programu przebiega on-line tutaj:  http://fep.home.pl/wnioski/

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 18 sierpnia 2014 do godziny 16.00.

UWAGA:

Przed zgłoszeniem należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem Kwiecista Wieś i wypełnić wstępny wniosek, na podstawie którego organizacja będzie mogła nominować kandydata/tkę do udziału w Programie!

Email: stowarzyszeniekw@gmail.com

na który należy przesłać samodzielnie napisane uzasadnienie ubiegania się o Stypendium Pomostowe oraz uzasadnienie wyboru kierunku studiów

Termin na wstępne zgłoszenie do 14.08.2014 do godz.16

Kontakt pod nr tel 797 552 383 i 667 792 705

 

                            Stowarzyszenie Kwiecista Wieś
                z siedzibą w Ciechrzu

Redaktor:

Adam Czaplicki

Ilość wyświetleń:

3517

Źródło:

Stowarzyszenie Kwiecista Wieś z siedzibą w Ciechrzu

Ostatnia zmiana:

2014-08-04 14:51:59

Utworzony:

2014-08-04 14:30:12

Historia zmian


Sputnik Software