Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6895240
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STRZELNA

            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości przyjęcie przez Radę Miejską w Strzelnie następującej uchwały  Nr XLIX/354/2014 z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 214 w Sławsku Dolnym, gmina Strzelno.
    
    Z treścią wymienionego dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2, pok. Nr 1.

                                                                   Burmistrz Strzelna

                                                                    Ewaryst  Matczak

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1075

Źródło:

Hanna Zebel

Ostatnia zmiana:

2014-06-26 16:41:40

Utworzony:

2014-06-26 16:39:02

Historia zmian


Sputnik Software