Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6896120
od 02 marca 2005Organizacje pozarządowe » Stowarzyszenie ,,Kwiecista Wieś"

Stowarzyszenie Kwiecista Wieś z siedzibą w Ciechrzu

Stowarzyszenie Kwiecista Wieś z siedzibą w Ciechrzu

    Stowarzyszenie „Kwiecista Wieś” jest dobrowolnym, samorządnym, zrzeszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz.855 z późn. zm.) oraz uchwalonego Statutu. Stowarzyszenie jest organizacją niezależną politycznie i wyznaniowo, opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

W lutym postanowiliśmy założyć Stowarzyszenie, a już w kwietniu zostaliśmy formalnie zarejestrowanym Stowarzyszeniem w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bydgoszczy - pod nazwą Kwiecista Wieś  z siedzibą w Ciechrzu.

Następnie dopełniliśmy formalności w Urzędzie Skarbowym uzyskując nr NIP oraz Urzędzie Statystycznym gdzie nadano nam REGON. Na potrzeby udziału w projektach unijnych ubiegaliśmy się i otrzymaliśmy nr ARiMR.

O nas
Zaczątkiem powyższego były babskie pogaduchy na nieformalnej kawie, kawa była dobra a spotkanie efektywne - zapadła decyzja o powstaniu STOWARZYSZENIA. Każda z nas rozesłała sms do swoich znajomych z zaproszeniem na zebranie.  Od „gadania do działania” nie było daleko.
17.02.2014 spotkaliśmy się w Świetlicy Wiejskiej w 15 osobowym składzie założycielskim -  Rada Sołecka i Zarząd KGW Ciechrz oraz zaangażowani mieszkańcy. Dokonano wyboru Władz Stowarzyszenia, uchwalono Statut  i uzgodniono najważniejsze kierunki działań. 

Nasz główny cel
Integracja pokoleniowa i wspólne działanie na naszą Ciechrzańską rzecz. Łączy nas wiele spraw na rzecz których będziemy działać i na które będziemy pozyskiwać unijne środki. Ale chcemy też zaprosić do współpracy organizacje pozarządowe, samorządy, lokalne biznesy, osoby prywatne -  nikogo nie wyróżniając i nikomu nie odmawiając współpracy. Chcemy się włączyć we wspólne działania i tworzyć nowe, stawiając sobie na piedestale najważniejszy cel, jakim jest wspólne i konstruktywne działanie na rzecz rozwoju naszej wsi oraz regionu.

Ale nie tylko działania się liczą, dla nas istotne jest przede wszystkim to, że tworzymy społeczność, w ramach której możemy się spotkać, porozmawiać, wspólnie bawić, odpoczywać i możemy sobie wzajemnie pomagać i wzajemnie na siebie liczyć. To jest nasza największa siła! Drzwi stowarzyszenia są szeroko otwarte na nowych członków i pomysły.     W szczególności zachęcamy mieszkańców Ciechrza - młodzież, dorosłych i seniorów.

Nasze działania
W przeciągu 3 miesięcy od powołania Stowarzyszenia przystąpiliśmy do trzech konkursów w zakresie ubiegania się o wsparcie finansowe ze środków unijnych z pozytywnym skutkiem.
1. W ramach działania LGD „Małe Projekty” objętego PROW 2007-2013
wystartowaliśmy z projektem "Ośrodki i świetlice wiejskie – drogą do integracji i  aktywizacji i lokalnej społeczności” i otrzymaliśmy środki na doposażenie naszej świetlicy wiejskiej w Ciechrzu.

2. W ramach działania Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
wystąpiliśmy o wsparcie na zorganizowanie letniego wypoczynku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego i otrzymaliśmy środki na zorganizowanie półkolonii dla dzieci z Ciechrza.

3. W ramach Programu Stypendiów Pomostowych
( rozbudowanego systemu stypendialnego, wspierającego zdolnych i ambitnych młodych ludzi z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować)  wystąpiliśmy o finansowanie i zostaliśmy zakwalifikowani, stwarzając tym samym niepowtarzalną szansę udziału w systemie stypendialnym (5.000,-  zł  w roku akademickim) ambitnym maturzystom z naszej wioski i z  gminy Strzelno.
W ramach PSP stypendyści którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce lub wykazują zaangażowanie społeczne w integracje i rozwój lokalnej społeczności gminnej - mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów: na najlepszych czekają stypendia naukowe, doktoranckie a także dofinansowanie na studia zagraniczne i oferty staży zagranicznych.
Konkurs jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

Piszemy kolejne projekty i bierzemy udział w kolejnych konkursach – pozyskując w ten sposób źródła finansowania naszych statutowych celów.

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1648

Źródło:

Beata Przekwas - Pietruszka

Ostatnia zmiana:

2014-06-18 09:11:22

Utworzony:

2014-06-18 09:06:06

Historia zmian


Sputnik Software