Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6902408
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie w tym: dane o projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

RR.6720.1.2011/2014PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJĘ O ŚRODOWISKU
I JEGO OCHRONIE
W TYM: DANE O PROJEKCIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dokumenty dotyczące projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelno w zakresie rozmieszczenia elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 100 KW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu:

1) Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium
2) Dane o opracowaniu ekofizjograficznym.
3) Dane o prognozie oddziaływania na środowisko w/w zmiany.
4) Dane o uzgodnieniach zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w/w zmiany studium tj.

   - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
   - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

5) dane o opiniach w ramach SOOŚ do projektu studium
6) projekcie zmiany studium

Zainteresowani składając wniosek mogą zapoznać się z w/w dokumentami w siedzibie Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Strzelnie przy ul. J. Cieślewicza 2, pok. Nr 1.


                                                                   Burmistrz Strzelna

                                                                    Ewaryst Matczak

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1124

Źródło:

Hanna Zebel

Ostatnia zmiana:

2014-05-23 11:24:13

Utworzony:

2014-05-23 11:20:09

Historia zmian


Sputnik Software