Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6893248
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Sprawozdania

Sprawozdanie Rb za I kwartał 2014 r.


Lista załączonych plików      
Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 (169.9kB) pobierz pokaż
Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 (174.3kB) pobierz pokaż
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 (1MB) pobierz pokaż
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 (2.6MB) pobierz pokaż
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2014 do końca 1 kwartału roku 2014 (92.3kB) pobierz pokaż
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku (183.3kB) pobierz pokaż
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżcedeficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 (125.9kB) pobierz pokaż
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku (224.5kB) pobierz pokaż
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 (76.1kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1303

Źródło:

Dorota Rawska

Ostatnia zmiana:

2014-05-16 14:01:39

Utworzony:

2014-05-16 13:44:00

Historia zmian


Sputnik Software