Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6905163
od 02 marca 2005Organizacje pozarządowe » Konkursy dla orgnizacji pozarządowych

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego z zakresu profilaktyki uzależnień oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Strzelno w 2014 r.

BURMISTRZ STRZELNA

 

informuje, iż w wyniku  otwartego konkursu ofert na realizację zadania  własnego   z zakresu  profilaktyki uzależnień  oraz działalność  wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  w Gminie Strzelno  w   2014 r.

 do dofinansowania  wsparcia  wybrano następujące zadania: 

 

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

1

Uczniowski Klub     Sportowy

,,SPARTAKUS”

Realizacja programów profilaktyczno – wychowawczych i zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo – wychowawczych. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania

1.000,00

2

Uczniowski Klub Sportowy

,,Alfa 99”

Realizacja programów profilaktyczno – wychowawczych i zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo – wychowawczych. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania

1.800,00

3

Gminna Rada Kół Gospodyń w Strzelnie

Dofinansowanie wyjazdów turystycznych dla dorosłych i dzieci oraz spotkań integracyjnych w celu  podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

4.000,00

4

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów –Weterani Pracy

Dofinansowanie wyjazdów turystycznych dla dorosłych i dzieci oraz spotkań integracyjnych w celu  podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

4.500,00

5

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Strzelnie

Dofinansowanie wyjazdów turystycznych dla dorosłych i dzieci oraz spotkań integracyjnych w celu  podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

1.500,00

Razem

12.800,00

 

 

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1378

Źródło:

Jarosław Marek

Ostatnia zmiana:

2014-03-18 14:52:14

Utworzony:

2014-03-18 14:45:06

Historia zmian


Sputnik Software