Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6902780
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Sprawozdania

Sprawozdanie Rb za IV kwartał 2013 r.


Lista załączonych plików      
Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy na koniec 2013 r. (80.7kB) pobierz pokaż
Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 (1.2MB) pobierz pokaż
Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 (2.8MB) pobierz pokaż
Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2013 r. (63.2kB) pobierz pokaż
Rb-NDSkwartalne sprawozdanie o nadwyżcedeficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 (92.7kB) pobierz pokaż
Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2013 do końca 4 kwartału roku 2013 (97kB) pobierz pokaż
Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 (172kB) pobierz pokaż
Rb-30S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 (174.3kB) pobierz pokaż
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku (113.8kB) pobierz pokaż
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku (152.2kB) pobierz pokaż
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2013 roku (140.9kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1307

Źródło:

Dorota Rawska

Ostatnia zmiana:

2014-05-14 15:06:24

Utworzony:

2014-02-27 08:30:16

Historia zmian


Sputnik Software