Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6896128
od 02 marca 2005



Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Zezwolenie na uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie Gminy Strzelno

Referat Rolnictwa Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego
Zezwolenie na uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie Gminy Strzelno

Wymagane dokumenty:
-  Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych
-  umowa kontraktacyjna zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenia Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na prowadzenie działalności  w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych,
-  oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art.48 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z  2012 r. Nr 124 – tekst jednolity z późn. zm.),
-  oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za o których mowa w art.63 - 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2012r. Nr 124 – tekst jednolity z późn. zm.),
-  dowód zapłaty opłaty skarbowej,
-  faktura poświadczająca zakup materiału siewnego maku lub konopi włóknistych w jednostce posiadającej zezwolenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych.

Miejsce złożenia dokumentów:
Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Strzelnie ( pokój nr 1).
Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: 52/3182221

Opłaty :
Opłata skarbowa na zezwolenie – 30 zł

Podstawa prawna:
Art.47 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U.  z 2012r. Nr 124 – tekst jednolity z późn.),
Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego  w sprawie powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku niskomorfinowego oraz rejonizacji tych upraw obowiązujące w danym roku.
Wydanie zezwolenia na uprawę maku podlega opłacie skarbowej  w wysokości 30 zł., na podstawie części III poz. 29 załącznika do ustawy z dnia 16.07.2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 225, poz. 1635 – z późn. zm.)

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki nie później  niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Strzelna, w terminie 14 dni od dnia  otrzymania zezwolenia.

Dodatkowe informacje:
Zezwolenie cofa się w razie naruszenia warunków  prowadzenia działalności określonych w ustawie lub w zezwoleniu.

Formularze i wnioski do pobrania:
Załącznik1 – Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku niskomorfinowego,
Załącznik 2 – oświadczenie o dysponowaniu pomieszczeniem zabezpieczonymi przed kradzieżą,
Załącznik 3 – oświadczenie o niekaralności za przestępstwa i wykroczenia.

 

 

 

 



Lista załączonych plików      
Oświadczenie o niekaralności za przestępstwani wykroczenia (21kB) pobierz pokaż
Oświadczenie o dysponowaniu pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą (20.5kB) pobierz pokaż
wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku niskomorfinowego w 2014r. (23.5kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1337

Źródło:

Maria Giża

Ostatnia zmiana:

2014-01-24 12:14:52

Utworzony:

2014-01-24 12:08:56

Historia zmian


Sputnik Software