Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6829827
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Ogłoszenie Burmistrza Strzelna

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA  STRZELNA

    Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości przyjęcie przez Radę Miejską w Strzelnie   uchwały Nr  XXXIX/291/2013  z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-usługowych położonych w Strzelnie.

    Z treścią wymienionego dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2, pok. 1.

 

                                                                                               Burmistrz  Strzelna

                                                                                                 Ewaryst  Matczak

 

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1183

Źródło:

Hanna Zebel

Ostatnia zmiana:

2013-12-13 14:31:50

Utworzony:

2013-12-13 14:28:10

Historia zmian


Sputnik Software