Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6893242
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

 

 

Na  podstawie  art. 17  pkt  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym  ( Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1  w  związku  z  art.  46  pkt  1  ustawy  z  dnia  3  października  2008 r. udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa w ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na środowisko  ( Dz. U. z 2008r. Nr 199,  poz. 1227  z  późn. zm. ) zawiadamiam  o  podjęciu   przez  Radę  Miejską  w  Strzelnie  uchwały  Nr XXXVIII/278/2013 z dnia 26 września 2013r. w sprawie przystąpienia  do  sporządzenia   miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego terenu w gminie Strzelno w miejscowości Stodoły.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy  składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelnie w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1259

Źródło:

Hanna Zebel

Ostatnia zmiana:

2013-10-25 15:23:17

Utworzony:

2013-10-25 15:20:33

Historia zmian


Sputnik Software