Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6901048
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Ogłoszenie Burmistrza Strzelna


                                                        OGŁOSZENIE
                                              BURMISTRZA  STRZELNA
             

    Na  podstawie  art. 43  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. )  podaje się do publicznej wiadomości przyjęcie przez  Radę Miejską w Strzelnie uchwały Nr XXXVII/272/2013 z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Miłosza w Strzelnie.

    Z treścią wymienionego dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2, pok. Nr 1.

 

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1253

Źródło:

Hanna Zebel

Ostatnia zmiana:

2013-10-14 11:25:18

Utworzony:

2013-10-14 11:07:56

Historia zmian


Sputnik Software