Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6901076
od 02 marca 2005Aktualności » Gminne

Raport z konsultacji społecznych dotyczących realizacji projektu systemowego "TWOJA SZANSA" na 2014 rok

Raport z konsultacji społecznych dotyczących realizacji projektu systemowego „ TWOJA SZANSA” na 2014 rok

    Dnia 26.08.2013r Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie udostępnił do publicznej informacji zaproszenie do społecznych konsultacji dotyczących planów i założeń w projekcie systemowym „ Twoja szansa” POKL, Priorytet VII Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
    Informacja została zamieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Strzelnie. W okresie od dnia 26.08.2013r do dnia 09.09.2013r do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie nie wniesiono żadnych wniosków, uwag i opinii dotyczących zakresu merytorycznego przewidzianego do realizacji w projekcie „ Twoja szansa”

                                                                   Małgorzata Nowak
                                                         Kierownik Miejsko – Gminnego 
                                                           Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                         w Strzelnie

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1734

Źródło:

Małgorzata Nowak

Ostatnia zmiana:

2013-09-20 15:05:48

Utworzony:

2013-09-20 15:01:25

Historia zmian


Sputnik Software