Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6894605
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Ogłoszenie Burmistrza Strzelna

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA STRZELNA

 

            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości przyjęcie przez  Radę Miejską w Strzelnie następujących dokumentów:

-   Uchwały Nr XXXVII/272/2013 z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Miłosza w Strzelnie.

Z treścią wymienionych dokumentów oraz uzasadnieniem i podsumowaniem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Strzelnie, pok. Nr 1.

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1286

Źródło:

Hanna Zebel

Ostatnia zmiana:

2013-08-29 11:41:19

Utworzony:

2013-08-29 11:39:20

Historia zmian


Sputnik Software