Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6896095
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 16 lipca 2013 r. RR.6733.7.2013

Strzelno, dnia 16 lipca 2013 r.

RR.6733.7.2013

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Strzelna
z dnia 16 lipca 2013 r.

    Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647, 951 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267)

zawiadamiam  strony  postępowania

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku  Pana Jacka Ziemnickiego – projektanta branży instalacyjnej, zam. ul. Grobla 16, 88-300 Mogilno z dnia 08 lipca 2013r. / data wpływu /, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Strzelno w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na nieruchomościach  oznaczonych nr ewid. 419/1, obręb Strzelno, gm. Strzelno oraz nr ewid. 125/2, 125/3, obręb Bławaty, gm. Strzelno. 
    Na podstawie art. 10 w związku z art. 50 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelnie, pokój nr 1 w terminie 14 dni od daty zawieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1382

Źródło:

Hanna Zebel

Ostatnia zmiana:

2013-07-17 15:23:55

Utworzony:

2013-07-17 15:20:12

Historia zmian


Sputnik Software