Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6895248
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Strzelna z dnia 7 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr

Burmistrza Strzelna

z dnia 7 marca  2013r.
   

 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania
w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Burmistrz Strzelna
ogłasza, co następuje 

§ 1 Przeznacza się do oddania w dzierżawę nieruchomości:

Lp

Numer

działki

Pow. ha

Nr KW

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób zagospodarowania

Rodzaj zbycia

Cena wywoławcza czynszu rocznego

 

1

 

 

 

 

 

 

 

646

 

 

 

 

 

 

0,0199

 

 

 

 

 

 

 

BY1M/

00024100/3

 

 

 

 

 

 

 

Przyjezierze,
ul. Wiklinowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunt niezabudowany, nie ogrodzony

 

 

 

 

 

 

 

Brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona w obrębie Miradz, stanowi inne tereny zabudowane

 

 

Przetarg dzierżawa na 10 lat z prawem zabudowy

 

 

 

845,75

 

+ VAT

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

648

 

 

 

 

0,0296

 

 

 

BY1M/

00000830/5

 

 

 

 

 

 

Przyjezierze, ul. Wiklinowa

 

 

 

 

 

 

Grunt niezabudowany, nie ogrodzony

 

 

 

 

Brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka położona w obrębie Miradz, stanowi inne tereny zabudowane

 

 

 

Przetarg dzierżawa na 10 lat z prawem zabudowy

 

 

1258,00


+ VAT

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie oraz na stronie internetowej urzędu.
                                                                                                        Burmistrz

                                                                                                    Ewaryst Matczak


 

 

 

 Lista załączonych plików      
Zarządzenie nr 14-2013 Burmistrza Strzelna z dnia 7 marca 2013 r. (1.1MB) pobierz    

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1491

Źródło:

Joanna Kaszyńska

Ostatnia zmiana:

2013-03-08 11:40:00

Utworzony:

2013-03-08 10:30:01

Historia zmian


Sputnik Software