Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6827103
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Ogłoszenia Urzędu

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dnia 15 lutego 2013 r.

RR.6722.2.2012                                             Strzelno, dnia 15 lutego 2013 r.

 

 

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawyz dnia 3 października 2008 r. udostępnieniu informacji o środowisku  i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199,  poz. 1227  z  późn. zm. ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w  Strzelnie uchwały Nr XXVII/196/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniazmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w gminie Strzelno.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy  składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelnie w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

 

 

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1355

Źródło:

Hanna Zebel

Ostatnia zmiana:

2013-02-22 14:51:37

Utworzony:

2013-02-22 14:38:57

Historia zmian


Sputnik Software