Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6901068
od 02 marca 2005Organizacje pozarządowe » Konkursy dla orgnizacji pozarządowych

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego z zakresu profilaktyki uzależnień oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Strzelno w 2013 r.
 

BURMISTRZ STRZELNA

informuje, iż w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego z zakresu profilaktyki uzależnień oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Strzelno w 2013 r.
do dofinansowania wsparcia wybrano następujące zadania:


Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

1

Uczniowski Klub Sportowy,,SPARTAKUS”

Realizacja programów profilaktyczno – wychowawczych i zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo – wychowawczych. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania

2.800,00

2

Uczniowski Klub Sportowy,,SPARTAKUS”

Dofinansowanie wyjazdów turystycznych dla dorosłych i dzieci oraz spotkań integracyjnych w celu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

1.310,00

3

Gminna Rada Kół Gospodyń w Strzelnie

Dofinansowanie wyjazdów turystycznych dla dorosłych i dzieci oraz spotkań integracyjnych w celu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

3.120,00

4

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów – Weterani Pracy

Dofinansowanie wyjazdów turystycznych dla dorosłych i dzieci oraz spotkań integracyjnych w celu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

4.170,00

5

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Strzelnie

Dofinansowanie wyjazdów turystycznych dla dorosłych i dzieci oraz spotkań integracyjnych w celu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

1.390,00

Razem

12.790,00Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1787

Źródło:

Andżelika Kulczycka

Ostatnia zmiana:

2013-02-20 08:25:49

Utworzony:

2013-02-20 08:17:42

Historia zmian


Sputnik Software