Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6815318
od 02 marca 2005Aktualności » Gminne

Spotkanie informacyjne

Fundacja „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” zaprasza na
spotkanie informacyjne na temat:
"Mikrodotacje szansą rozwoju potencjału lokalnych organizacji z
województwa kujawsko-pomorskiego",
które odbędzie w dniu 8 lutego 2013 roku o godz.10.00
w sali Starostwa Powiatowego ( parter ) przy ul. Ogrodowej 10 w Mogilnie.

 

Przedstawiciele Fundacji „Ekspert – Kujawy” z Inowrocławia przedstawią zasady ubiegania się o mikrodotacje do maksymalnej wysokości 10 tysięcy złotych w ramach naboru do II cyklu w ramach projektu "Mikrodotacje szansą rozwoju potencjału lokalnych organizacji z województwa kujawsko-pomorskiego". Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet II, Komponent Regionalny.

O dofinansowanie mogą występować organizacje pozarządowe, które:
1) działają, nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 3 lata przed złożeniem oferty Fundacji Ekspert-Kujawy,
2) mają charakter lokalny, tj. działają na terenie nie przekraczającym obszaru jednego powiatu,
3) mogą się wykazać realizacją konkretnych przedsięwzięć z zakresu działalności pożytku publicznego,
4) nie otrzymały wcześniej o mikrodotację w ramach PO FIO.
5) posiadają wpis do KRS lub ewidencji.

Wnioski o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu związanego z działalnością w sferze pożytku publicznego są dostępne w siedzibie lub na stronie Fundacji Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu (www.fundacja.eskpert-kujawy.pl).
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie mikrodotacji w 2013 roku na dzień dzisiejszy wynosi  270 000,00 zł.

Mikrodotacje można przeznaczyć na:
a) realizację działań z zakresu jednego z priorytetów PO FIO lub
b) wydatki mieszczące się w ramach następujących kategorii: sprzęt biurowy, sprzęt związany z obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną mikrodotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy.  Koszt pomocy na opracowanie merytorycznego planu rozwoju nie może być wyższy niż 10% dotacji. Wnioski będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym.

 

Wnioski, o których mowa powyżej można składać osobiście, lub pocztą w terminie:
od 1 marca do 15 marca 2013 roku

w siedzibie Fundacji Ekspert-Kujawy
ul. Dworcowa 65
88-100 Inowrocław
Decyduje data wpływu do Fundacji.Szczegółowe informacje:
Fundacja Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego,
Monika Jurkiewicz tel. 664 425 662, kierownik@lgdsasiedzi.eu.
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1735

Źródło:

Monika Jurkiewicz

Ostatnia zmiana:

2013-01-14 15:11:28

Utworzony:

2013-01-14 15:08:41

Historia zmian


Sputnik Software