Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6902409
od 02 marca 2005Aktualności » Gminne

NOWY ZAWÓD - NOWA SZANSA"

 

NOWY ZAWÓD – NOWA SZANSA”
    Fundacja „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” zaprasza na konferencję dotyczącą projektu pt.”NOWY ZAWÓD – NOWA SZANSA”, który realizowany jest przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Projekt współfinansowany jest z poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Konferencja odbędzie się w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10 ,
26 września 2012 r. (środa) o godz. 10:00.

    Uczestnictwo w projekcie skierowane jest dla osób ubezpieczonych w KRUS i mieszkających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w miejscowości do 25 tys. mieszkańców.
W szczególności projekt dedykowany jest dla kobiet: rolniczek, żon rolników, domowniczek w gospodarstwach rolnych, które zamieszkująPowiat Mogileński.
    
W ramach projektu doradcy ds. reorientacji zawodowej pomogą podjąć decyzję jaki zawód byłby najlepszy do wyuczenia w konkretnej sytuacji oraz skierują na odpowiedni kurs lub szkolenie umożliwiające zdobycie wybranego zawodu.
    Udział w projekcie jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona! Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie proszone są o kontakt z biurem Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”.

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

1838

Źródło:

Wiesław Woźnica

Ostatnia zmiana:

2012-09-10 17:46:18

Utworzony:

2012-09-10 17:43:04

Historia zmian


Sputnik Software