Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6896808
od 02 marca 2005Urząd Miejski w Strzelnie » Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011

Spis kontrolny
Spis kontrolny

    Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.
    Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.
Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.
    Osoby przekazujące dane w ramach spisu kontrolnego są obowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.
    Spis kontrolny zostanie zrealizowany tylko i wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych.
    Osoby dzwoniące w podanym wyżej terminie do mieszkań respondentów i proszące o udzielanie odpowiedzi na pytania spisowe, są ankieterami spisowymi i wykonują prace na rzecz spisu kontrolnego. W przypadku wątpliwości, respondenci mają możliwość zweryfikowania tożsamości ankietera dzwoniąc na infolinię, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 oraz w weekendy od 8-18.
    Nr telefonów Infolinii:
800 800 800 - numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych,
22 44 44 777 - numer dla połączeń z telefonów komórkowych płatny
zgodnie z cennikiem operatora.

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

2350

Źródło:

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Bydgoszczy

Ostatnia zmiana:

2011-06-30 08:16:02

Utworzony:

2011-06-30 08:10:13

Historia zmian


Sputnik Software