Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6896113
od 02 marca 2005Aktualności » Gminne

III Zjazd Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Strzelnie

III Zjazd Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Strzelnie

    20 maja 2011r. w Ostrowie odbył się III Zjazd Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Strzelnie.
    W zjeździe uczestniczyli: dh Piotr Tomaszewski Dyrektor Biura Wojewódzkiego Związku OSP RP w Toruniu, Tadeusz Szymański Wicestarosta Powiatu Mogileńskiego, mł. bryg. Marek Kryszak Komendant Powiatowy PSP w Mogilnie, dh Ewaryst Matczak Burmistrz Strzelna, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego, Piotr Pieszak Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzelnie, Jarosław Marek Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Wiesław Specht poprzedni Komendant Powiatowy PSP w Mogilnie, Druhny i Druhowie OSP Strzelno, OSP Ostrowo, OSP Wronowy, OSP Rzadkwin, OSP Ciencisko oraz przyjaciele wymienionych jednostek.
    Obrady otworzył i przywitał zaproszonych gości dh Włodzimierz Jopek Prezes ZOMG OSP RP w Strzelnie. Wybrano prowadzącego obrady Przewodniczącego Zjazdu, którym został dh Jacek Jackowski. Komendant Miejsko-Gminny OSP RP w Strzelnie dh Jan Lewandowski przedstawił prezentację multimedialną z działalności Zarządu za okres 2006-2011. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh  Henryk Woźniak  przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 2006-2011 oraz wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Absolutorium zostało przyjęte jednogłośnie przez delegatów. 
    Następnie przystąpiono do wyborów:

Do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Strzelnie wybrano:
Włodzimierz Jopek - Prezes
Franciszek Łukomski - Wiceprezes
Grzegorz Kopinski - Wiceprezes
Jan Lewandowski - Komendant gminny
Jacek Jackowski - Sekretarz
Benon Palmowski - Skarbnik
Wacław Borkowski- Członek zarządu
Stefan Płotkowiak - Członek zarządu
Roman Bąk - Członek zarządu
Andrzej Lipiński - Członek zarządu
Waldemar Banaszkiewicz - Członek zarządu
Mirosław Pawlak - Członek zarządu
Mariusz Stryjewski - Członek zarządu

Do Komisji Rewizyjnej ZOSP RP wybrano:
Henryk Woźniak
Władysław Staśkowiak
Grzegorz Maturski   

Do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP wybrano:
Włodzimierz Jopek
Grzegorz Kopinski
Franciszek Łukomski
Jan Lewandowski
Ewaryst Matczak

Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP wybrano:
Jacek Jackowski
Grzegorz Kopinski    
Krzysztof Mleczko
Benon Palmowski
Stefan Płotkowiak
Wacław Borkowski
Marek Wziętek
Andrzej Lipiński
Roman Bąk
Józef Gacek
Komisja Rewizyjna


Zarząd Gminny OSP


Uczestnicy zjazdu

 

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

3670

Źródło:

Jan Lewandowski, fot. Marek Wziętek

Ostatnia zmiana:

2011-05-03 08:40:54

Utworzony:

2011-05-03 08:20:21

Historia zmian


Sputnik Software