Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6902757
od 02 marca 2005Organizacje pozarządowe » Konkursy dla orgnizacji pozarządowych

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego w zakresie z zakresu profilaktyki uzależnień oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Strzelno w 2011 r.

BURMISTRZ STRZELNA
informuje, iż w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego w zakresie z zakresu profilaktyki uzależnień oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. w Gminie Strzelno  w 2011 r.
do finansowego wsparcia wybrano następujące zadania:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

1.

Uczniowski Klub Sportowy,,SPARTAKUS”

Realizacja programów profilaktyczno – wychowawczych i zajeć socjo terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w palcówkach oświatowo – wychowawczych

2.000,00 zł

2.

Uczniowski Klub Sportowy,,SPARTAKUS”

Realizacja programów profilaktyczno – wychowawczych i zajeć socjo terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w palcówkach oświatowo – wychowawczych

2.000,00 zł

3.

Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów

Dofinansowanie wyjazdów turystycznych dla dorosłych i dzieci oraz spotkań integracyjnych  w celu  podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

1.700,00 zł

4.

Towarzystwo Miłośników Miasta Strzelna

 Wydawanie periodyku edukacyjno - informacyjnego w szczególności z  uwzględnieniem informacji o pracy samorządu gminnego i organizacji pozarządowych oraz przybliżania i pielęgnowania historii Strzelna i regionu.

5.000,00 zł

RAZEM:

10.700,00 zł                                                                                    Burmistrz Strzelna

 

                                                                                     Ewaryst Matczak

   

 

Strzelno, 8.04.2011 r.

 

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

2276

Źródło:

Andżelika Kulczycka

Ostatnia zmiana:

2011-04-14 16:18:55

Utworzony:

2011-04-14 16:11:08

Historia zmian


Sputnik Software