Urzad Miejski Strzelno Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
6893296
od 02 marca 2005Aktualności » Gminne

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych
    Ministerstwo Spraw Zagranicznych, działając w imieniu Komisji Europejskiej ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych.
Priorytetami na 2011 rok są:
  • Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej,
  • Europejskiego Roku Wolontariatu – 2011,
  • Traktatu z Lizbony w służbie obywateli – problematyki inicjatywy obywatelskiej, działań w dziedzinie klimatu i energii,
  • Wspierania odnowy gospodarczej i aktywizacji nowych źródeł wzrostu.

    Minimalna wysokość dotacji wynosi 5.000,00 Euro, a maksymalna 15.000,00 Euro. Pula środków finansowych przeznaczonych na dotacje wynosi 200.000,00 Euro.
Wymagany wkład własny oferenta wynosi 15% kosztów kwalifikowanych realizacji projektu. Oferty należy składać do 26 kwietnia 2011 r.
    Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych – www.msz.gov.pl / http://www.prezydencjaue.gov.pl/czym-jest-prezydencja/638-konkurs-dla-ngo

Redaktor:

Piotr Łuczak

Ilość wyświetleń:

2139

Źródło:

Piotr Łuczak

Ostatnia zmiana:

2011-04-08 08:16:04

Utworzony:

2011-04-08 08:08:33

Historia zmian


Sputnik Software